Eerste reacties

HERMAN VAN ROMPUY

‘De Bijbel ademt het sakrale of heilige uit. Dat sakrale moet met schroom worden benaderd, en mag niet worden ontluisterd. De Bijbel in Gewone Taal bewaart dat aspect perfect. Meer nog, het kan opnieuw toegang geven tot het sakrale. De gewone taal als initiatie in een ‘buitengewone’ werkelijkheid.’

JEAN BASTIAENS

‘Gedurende tien jaar werkte ik mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat is iets waar ik nog steeds trots op ben. Geen enkele vertaling is volmaakt. En elke vertaling is anders. Daarom ben ik ook blij met deze nieuwe loot, de Bijbel in Gewone Taal. Deze vertaling klinkt heel fris, ik voel me er soms op een heel directe manier door aangesproken. Ik hoop dat deze vertaling veel mensen die de Bijbel nog niet of nauwelijks kennen over de streep trekt. ‘Neem en lees’ – want de Bijbel gaat al eeuwen mee en is een onuitputtelijke bron van inspiratie, ook voor mensen van vandaag.’

Jean Bastiaens is directeur van de Bijbeldienst van het Bisdom Brugge en van het Bijbelhuis Zevenkerken. Als exegeet en vertaler heeft hij 10 jaar meegewerkt aan de Nieuwe Bijbelvertaling.

MARIEKE ROMMEL

‘De Bijbel in gewone taal is geschreven in een taal die begrijpelijk is voor kinderen vanaf acht jaar. Dat wil zeggen dat deze Bijbel de overgang van het voorlezen uit een geïllustreerde kinderbijbel naar het zelf in de bijbel lezen vlotter maakt. Als ouder lijkt de Bijbel in gewone taal me dus een uitstekende aanwinst voor gezinnen waarin de geloofsopvoeding van de kinderen belangrijk is. Voor onervaren volwassen lezers kan de Bijbel in gewone taal volgens mij een verrassende openbaring zijn voor een generatie die, althans in Vlaanderen, quasi vervreemd is van de Bijbel, en toch op zoek is naar zingeving. Bovendien komen de verhalen duidelijker als inhoudelijke eenheid binnen een Bijbelboek naar voren en vormen ze als dusdanig heel prettige lectuur, zelfs voor Bijbelboeken waarbij dat voordien niet het geval was; Ik denk dat deze Bijbelvertaling bijzonder geschikt is voor het godsdienstonderwijs. Voor ervaren Bijbellezers ten slotte, heeft deze Bijbel zijn verdienste tussen alle andere vertalingen in die zin dat hij, door een andere verwoording vaak nieuwe aspecten van de inhoud aan het licht brengt. Deze rechttoe-rechtaan versie van de evangeliën bijvoorbeeld komt vernieuwend en zelfs radicaal over. Zo werkt elke nieuwe vertaling van de Bijbel als een lichtbundel die bepaalde facetten van een briljant doet schitteren. Als vertaler vind ik persoonlijk dat het respect verdient dat het hier om een échte vertaling gaat, vakkundig vertaald uit de brontalen in toegankelijk Nederlands, waarbij vooral een hedendaags doelpubliek wordt beoogd dat misschien minder fascinatie met literaire of complexe teksten heeft. Toch hebben de teksten ook een literair gehalte: ze hebben vaak een aanstekelijk ritme, levendigheid en zeggingskracht. Het enige minpunt dat ik zie is dat er schijnbaar weinig rekening is gehouden met verschillen in taalgebruik tussen Nederland en Vlaanderen.(Zie Psalm 19:6-7 De zon, hij…)  Een van de mooiste teksten vind ik Deuteronomium 30: 11-14 of Psalm 23.’

Marieke Rommel is leraar Nederlands, Frans en Engels, en is daarnaast professioneel vertaler. Ze was lid van het Vlaams lezerspanel dat de Nieuwe Bijbelvertaling heeft gecheckt op aanvaardbare taal voor Vlaanderen.

DIRK DE BAERE

‘Een eeuwenoude tekst zo vertalen dat het aansluit bij het dagelijks taalgebruik van een ganse maatschappij is geen makkelijk klus. As ‘het koninkrijk der hemelen’ wordt weergegeven als ‘Gods nieuwe wereld’ en de Bijbelse uitdrukking ‘de lamp onder de korenmaat’ wordt vervangen door ‘de brandende lamp onder de emmer’, komen de “oude” woorden van Jezus helemaal “nieuw” mijn wereld binnen. Ik kan me direct inleven. Het is een eenvoudige maar geen simplistische vertaling geworden. Volgens mij erg geschikt voor tieners met een snelle leescultuur, voor kinderen op zoek naar hun eerste echte Bijbel leeservaring, voor godsdienstleerkrachten die de Bijbel naar een breed publiek willen brengen, voor de collega op het werk die naast de krant geen andere boeken leest.’

Dirk De Baere is coördinator van de evangelische boekhandelsketen Het Goede Boek. Daarnaast is hij predikant en godsdienstleerkracht.

Mgr. J. DE KESEL

‘Ik hoop dat deze toegankelijke vertaling echt mensen mag helpen de betekenis van de Schrift te ontdekken.’

Mgr. J. De Kesel is bisschop van Brugge, en referendaris voor Bijbel en Liturgie

LUK DAINEFFE

‘De BGT is ook voor taalvaardige lezers nuttig, bv. als je geen goesting hebt om er veel Bijbelcommentaren op na te slaan.’

Luk Daineffe, fervent bijbellezer