Nederlands Bijbelgenootschap

Kerken Vlaanderen

Enthousiast? Geef een presentatie

Voor wie enthousiast is over de Bijbel in Gewone Taal en anderen (uit de kerk) ook enthousiast wil maken, is er een powerpointpresentatie. Met deze presentatie kunt u in uw kerk of kring laten zien wat de kracht is van gewone taal.

Download Powerpoint – Maak kennis met de Bijbel in Gewone Taal
Download Instructie – Maak kennis met de Bijbel in Gewone Taal

Kleurplaat

Voor kinderen is er een kleurplaat, puzzel en opdrachten over het verhaal uit de Bijbel van de Bergrede.